Profile

Company Information :

Company name :
บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อินเตอร์คูล จำกัด
 
S.P.M.intercool Co.,Ltd.

Business Information :

Industry group :
  1. ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความร้อน, ความเย็น, อุณหภูมิ
Business type :
  1. Contractor
  2. Service provider
  3. Distributor
  4. Manufacturer

Contact Information :

Address 1 :
79/60 หมู่ที่ 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
Country :
ไทย
Tel :
02-174-6436-39
Fax :
02-069-1772

Other information :

Capital Investment :
1,000,001 - 5,000,000
Annual revenue :
75,000,001 - 100,000,000
Employee range :
0 - 50

Company Profile

หจก.เอส.พี.เอ็ม.กลการ ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน จำนวน หนึ่งล้านบาท และในระยะต่อมาทางห้างฯ ได้มีการขยายงานเพิ่มมากขึ้น จึกจดทะเบียนเป็นรูปแบบของบริษัท ในชื่อ บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อินเตอร์คูล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน ห้าล้านบาท และมีประสบการณ์ทางด้านเครื่องทำความเย็นมากกว่า 25 ปี ทำธุรกิจให้บริการรับออกแบบติดตั้ง และซ่อมบำรุงห้องเย็น และงานเดินท่อน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ ด้วยรูปแบบของการบริการครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด อีกทั้งยังให้บริการดูแล และเซอร์วิส ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา