PAGE VIEW : 17,592

Product Information :

Name :
Chilled Room
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความร้อน, ความเย็น, อุณหภูมิ
Sub - Category :
  1. ห้องเย็น
Brand :
SPM
Model :
Pre Order
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
เป็นห้องทำความเย็นที่มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิ และเก็บสินค้าระยะสั้นๆ ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า จุดเยือกแข็งของสินค้านั้นๆ

Product Detail :

อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ ไม่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส และไม่เกิน + 10 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า


ออกแบบตามความต้องการโดยจะออกแบบให้เหมาะสมกับชนิดสินค้าที่เก็บเพื่่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานมากที่สุด

 

ข้อมูล สำหรับการออกแบบ

1.ขนาดห้องที่ต้องการ กว้างxยาวxสูง

2.สินค้าที่เก็บภายในห้องพร้อมน้ำหนักจัดเก็บต่อ 1 วัน

3.อุณหภูมิสินค้าก่อนเข้าเก็บ (ประมาณ)

4.อุณหภูมิห้องOther Product In Group "ห้องเย็น (3)"