การทำความสะอาด แผ่นฉนวนสำเร็จรูป สำหรับห้องเย็น Cleaning Cold Room

     แผ่นฉนวนที่ถูกติดตั้งแล้ว สามารถทำความสะอาดได้ ด้วยวิธีล้างน้ำเปล่า หรือน้ำผสมสบู่ หรือผงซักฟอกอ่อนๆ และล้างตามด้วยน้ำสะอาด น้ำมันสน หรือ น้ำมันซักแห้ง สามารถนำมาใช้เช็ดคราบน้ำมัน และรอยเปื้อนต่างๆ และควรล้างตามด้วยน้ำสะอาด ระวังการใช้น้ำยาทำความสะอาดเข้มข้น เพราะอาจทำให้ผิวแผ่นฉนวนเสียหายได้